Serveis Socials

Responsable
Tere Garsaball, cap de l’àrea d’acció social
ssocials@garrigues.cat
973142658 Ext. 202

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

 • ATENCIÓ SOCIAL
  La Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP) de les Garrigues presta un servei d’informació, diagnòstic i orientació per a resoldre les problemàtiques de les persones, un cop analitzada la seva situació sociofamiliar. També fa treball grupal i comunitari.
 • L’equip tècnic de la UBASP està format per treballadores socials i educadores socials.
 • Per accedir a qualsevol dels serveis, programes o ajudes contemplades a les unitats que s’enumeren a continuació podeu demanar cita prèvia amb la treballadora social, a través del vostre ajuntament.
 • Programa d’ajuda alimentària: garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies amb dificultats socio-econòmiques.
 • La comarca s’estructura en 5 sectors:

 

Municipis per sectors

Correu electrònic
Telèfon ajuntament

Sector 1:
Les Borges Blanques
Atenció a la gent gran i persones amb dependència.

ssocials3@garrigues.cat
973 142850

Sector 1:
Les Borges Blanques
Atenció altres col·lectius
ssocials6@garrigues.cat
973 142850

Sector 2:
L’Albagés
Bellaguarda
Bovera
Castelldans
El Cogul
La Granadella
Granyena
Juncosa
El Soleràs
Els Torms

ssocials7@garrigues.cat
973 121129
973 124004
973 133139
973 120002
973 120367
973 133017-973 133708-973 133710
973 136185
973 128004
973 133232
973 128113

Sector 3:
Juneda

ssocials2@garrigues.cat
973 150014

Sector 4:
L’Albi
Arbeca
Cervià
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
El Vilosell
Vinaixa

ssocials5@garrigues.cat
973 175004
973 160008
973 178002
973 156031
973 175152
973 175620
973 175221
973 175722

Sector 5:
L’Espluga Calba
La Floresta
Fulleda
Puiggròs

ssocials4@garrigues.cat
973 156005
973 141094
973 156201
973140802

UNITAT D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA

  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): servei públic, universal i gratuït, que té com a objectiu atendre els nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament.
   Està integrat per un equip multidisciplinar: fisioterapeuta, logopeda, psicòleg i treballadora social.
   Es pot accedir al servei trucant. al 973150330 o per correu cdiap@garrigues.cat . CDIAP, carrer Àngel Guimerà, 15, 25430 Juneda .
  • Servei d’intervenció socioeducativa (SIS): Espai fora de l’horari escolar on s’ofereixen activitats de suport als infants i adolescents per tal de reforçar el seu procés de socialització. També es fa treball amb les famílies. Hi ha un punt d’atenció a les Borges i uns punts d’atenció itinerants a diferents pobles de la comarca. Es pot accedir al servei contactant amb l’educadora social, trucat al 973 142658.
  • Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA): equip multidisciplinar format per psicòloga, psicopedagoga, treballadora social i educadora social. Aquest equip especialitzat té com a objectiu orientar, diagnosticar, tractar i fer seguiment dels menors de 18 anys, en situació de risc o desemparament.
  • Ajudes individuals per a infants i adolescents: s’atorguen beques de menjador, de transport escolar, assistència a activitats extraescolars, per a nens i adolescents de famílies amb necessitats socioeconòmiques.
  • Programa de suport educatiu: suport educatiu, en horari no lectiu, a nens de 6 a 14 anys que presenten retard escolar i/o no reben sistemàticament una continuïtat a la tasca formativa. Aquest programa es fa conjuntament amb Creu Roja, Càrites i l’EAP.
 • UNITAT D’IGUALTAT
  • Per accedir als serveis d’aquesta unitat podeu demanar cita prèvia trucant al Consell Comarcal 973 142658 o al correu siad@garrigues.cat
  • Servei de resposta urgent per a persones que es troben en situació de violència a les Garrigues: s’ofereix suport psicològic i assessorament jurídic, allotjament d’urgència, servei de teleassistència i atenció social.
  • Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD): Té com a objectiu oferir informació i orientació a les dones de manera individual i a associacions de dones . També s’ofereix:
   • servei d’orientació jurídica
   • servei de suport psicològic
  • La tècnica del SIAD fa atenció a les Borges Blanques i a la Granadella. Per accedir al SIAD cal demanar cita prèvia trucant al Consell Comarcal, o bé per correu siad@garrigues.cat
  • Programa de promoció de les dones: Organització d’activitats: xerrades, campanyes de sensibilització, formació, tallers, etc.
  • Servei d’atenció integral (SAI): orientació i suport per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI).
 • UNITAT DE GENT GRAN I DIVERSITAT FUNCIONAL
  • Centre de serveis integrals de la gent gran de les Garrigues: Centre ubicat a la Granadella per donar atenció a la gent gran dels pobles de l’àrea d’influència del CAP de la Granadella. Ofereix serveis de centre de dia, menjador,  podologia, perruqueria, etc, i tallers d’estimulació (de memòria i de psicomotricitat), etc.
  • Servei d’atenció domiciliària: servei d’atenció social que es realitza al domicili per ajudar a fer les tasques que ni la persona ni la família poden fer (higiene personal, donar menjar, neteja del domicili, cura de la roba, control de la medicació i de l’alimentació, preparar el menjar, anar a comprar, ensenyament d’hàbits, etc).
  • Servei de teleassistència: a través d’un conveni amb una empresa externa,  el Consell Comarcal presta el servei de teleassistència, que funciona a través d’una línia telefònica que permet a l’usuari, prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat durant les 24 hores del dia amb una central receptora d’alarmes.

Formularis sol·licitud teleassistència:

  • Transport adaptat: servei de trasllat, amb un vehicle adaptat, de les persones amb mobilitat reduïda als centres de dia per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat.
  • EMPIC: Plataforma de Serveis de Proximitat a la Gent Gran de les Garrigues, a través de la qual s’ofereixen als municipis serveis (podologia, fisioterapia, etc) i tallers (memòria, gimnàstica, ball, noves tecnologies, etc).
  • Consell Consultiu de Gent Gran: està format per tots els casals de la gent gran de la comarca. A través d’aquest s’organitza un programa d’activitats per a la gent gran.
  • Programa d’activitats per a la gent gran:
  • Trobada de gent gran de les Garrigues: s’organitza el 1r dissabte de juny, cada any en un poble de la comarca. Per a inscripcions heu d’adreçar-vos al casal de la gent gran del municipi durant la primera quinzena de maig.
  • Certamen literari i artístic intergeneracional de les Garrigues: De periodicitat bianual, s’organitzen 2 premis. El Certamen literari conté les modalitats de poesia, prosa i concurs de contes per a infants. El Certamen artístic conté les modalitats de manualitats, pintura i dibuix, i fotografia.
  • Jornada de Juntes de Casals de la Gent Gran: Jornada de formació que s’organitza bianualment adreçada a les Juntes dels Casals de la Gent Gran de la comarca.
 • UNITAT D’INCLUSIÓ SOCIAL
  • Programa d’acollida per a persones estrangeres immigrades
  • Per més informació o per demanar cita prèvia a la tècnica d’immigració podeu telefonar al Consell, 973 142658 o per correu electrònic immigracio@garrigues.cat
  • Servei d’assessorament jurídic en matèria d’immigració: El Consell ofereix el servei d’assessorament jurídic a través de l’entitat AMIC.
  • Sessions d’acollida per a persones nouvingudes: Sessions informatives per a conèixer l’entorn en l’àmbit de la salut, ensenyament, serveis socials, etc.
  • Cursos de català: nivell bàsic de català escrit i oral gratuïts. Es realitzen a diferents municipis.
  • Cursos d’alfabetització: cursos d’alfabetització gratuïts. Es realitzen a diferents municipis.
  • Altres activitats: tallers de sensibilització, formació per a professorat.
El Consell Comarcal gestiona els expedients de l’Àrea de Serveis Socials mitjançant l’aplicatiu informàtic Hèstia, finançat anualment per una aportació de la Diputació de Lleida.
Prestacions econòmiques de caràcter social amb la col·laboració de la Diputació de Lleida
 • Ajuts d’urgència social per atendre necessitats bàsiques.
 • Servei de teleassistència.

© Consell Comarcal de les Garrigues