Cervià de les Garrigues

Festes i esdeveniments

Festa de la Rosa del safrà

Octubre

Aplec de les Besses

2a Pasqua.

Festa Major de Sant Isidre

15 de maig.

Festa Major de Sant Miquel

29 de setembre.

Tardor cultural

Octubre i novembre

© Consell Comarcal de les Garrigues