Ensenyament

Responsable
Marta Farré

El 26 de juliol de 1996 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de les Garrigues van subscriure un conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

El 30 de juliol de 1998 es va subscriure un nou Conveni mitjançant el qual es va ampliar la delegació de competències i el Consell va assolir, a més a més, la gestió del servei escolar de menjador.

COMPETÈNCIES

 • Gestió del servei de transport escolar:
  • Transport escolar obligatori.
  • Ajuts individuals de desplaçament obligatori.
  • Ajuts individuals de desplaçament per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.
 • Gestió del servei de menjador escolar:
  • Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu en ensenyaments obligatoris.
  • Servei escolar de menjador amb caràcter opcional.
  • Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.
  • Ajuts per a alumnes escolaritzats en centres privats concertats determinats pel Departament d’Ensenyament.
 • Gestió d’ajuts individuals en matèria de:
  • Rutes culturals.
  • Colònies.
  • Itineraris.
  • Convivències.

© Consell Comarcal de les Garrigues