Oficina Local d’Habitatge

Responsable
Jordi Prats, arquitecte tècnic.

Personal
1 arquitecte tècnic

SERVEIS QUE OFEREIX

  • Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la llei del dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del pla per al dret a l’habitatge. 
  • Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Comprovació, revisió de la documentació presentada a l’oficina  i trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge.

© Consell Comarcal de les Garrigues