Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Responsable
Cristina Guiu, tècnica del SIAD
siad@garrigues.cat
973142658 Ext. 217

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de les Garrigues és un servei adreçat a les dones de la comarca a través del qual s’ofereix informació sobre recursos d’interès per a elles i disposa de dos serveis gratuïts i confidencials, com són el servei d’orientació jurídica i el servei d’atenció psicològica.
Des del SIAD es contribueix al treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones i a la sensibilització social, amb especial atenció a la detecció i prevenció de la violència masclista.

Els horaris i punts d’atenció són:

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
Tel. 973 142 658
Av. de Francesc Macià, 54
25400 Les Borges Blanques

A LA GRANADELLA
cal sol·licitar cita prèvia al tel. 973 142 658.
Correu electrònic: siad@garrigues.cat
Blog: https://siadgarrigues.blogspot.com/

SERVEIS PROPIS

  • Assessorament jurídic en qüestions derivades de conflictes de gènere, com ara laborals, familiars (custòdies d’infants, separacions…).
  • Atenció psicològica, també derivada de qüestions de gènere, i en aspectes relacionats amb conflictes familiars, violència de gènere…

ALTRES PROGRAMES DERIVATS DEL SIAD

Des d’aquest servei es realitzaren activitats i accions a totes les localitats de la comarca amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. També ofereix suport a les associacions de dones, a la Federació d’Associacions de Dones i als ens locals del territori.

PLA COMARCAL DE POLÍTIQUES DE DONES

El Consell Comarcal de les Garrigues va elaborar el seu primer pla de polítiques de dones l’any 2007, el qual va anomenar Pla d’acció i desenvolupament de polítiques per a les dones de les Garrigues 2007-2010. Aquest document recull les principals línies d’actuació que s’han desenvolupat sobre polítiques per a les dones de la comarca de les Garrigues.
L’any 2011 es va treballar per elaborar el nou pla de polítiques de dones amb l’objectiu de recollir en un document les principals línies d’actuació per desenvolupar sobre polítiques de dones a la comarca de les Garrigues. El text, II Pla de polítiques de dones de les Garrigues 2011-2015, està basat en el Pla de polítiques de dones del govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, ja que es va creure que era bàsic seguir les mateixes línies d’actuació que conduiran a objectius iguals o similars.
Tot i això, el Consell Comarcal de les Garrigues va creure rellevant l’adaptació realitzada del Pla de la Generalitat a la comarca de les Garrigues. Aquest Pla va ser prorrogat fins al 2019, ja que encara hi havia objectius per assolir, i al 2022 es redacta el III Pla de polítiques d’igualtat de gènere de la comarca de les Garrigues que estarà vigent fins al 2025.
Diferents ajuntaments de la comarca estan adherits a aquest Pla i duen a terme actuacions en el marc del seu desplegament

III PLA POLITIQUES D’IGUALTAT.  PLA D’ACCIÓ.

© Consell Comarcal de les Garrigues