Informàtica

Responsable
Jordi Subirà, tècnic d’informàtica.

El Consell Comarcal de les Garrigues actua com a centre neuràlgic de suport tècnic informàtic als municipis de la comarca.

SERVEIS

Dins de les tasques de suport que ofereix el Consell podem esmentar, entre altres, les següents:

  • Donar assessorament tècnic per dotar els ajuntaments de maquinari informàtic adequat a les seves necessitats.
  • Assistència remota.
  • Instal·lar programari específic de l’Administració.
  • Realitzar tasques de manteniment i reparació dels equips.
  • Desenvolupar tasques d’edició i disseny gràfic.
  • Posar a l’abast els recursos tècnics de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) més avançats i complets per poder desenvolupar totes les tasques possibles relacionades amb el teletreball (plòters, impressores, connexió a internet…).
  • Solucionar totes les incidències derivades de l’administració electrònica.

© Consell Comarcal de les Garrigues