Medi Ambient

Responsable
Jordi Tatjé, enginyer industrial.

ACTUACIONS

Les tasques que es realitzen des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de les Garrigues estan dividides en tres línies bàsiques d’actuació: la gestió de les diferents recollides d’escombraries de residus sòlids urbans (rebuig i selectiva), la ponència ambiental i, finalment, l’estalvi energètic.

 • Gestió de les diferents recollides d’escombraries de residus sòlids urbans (rebuig i selectiva)

  Consisteix a realitzar el seguiment de l’empresa concessionària (Jaume Oró, SL) dels diferents serveis de recollida d’escombraries i solucionar les incidències que se’n derivin.

  També es realitza el seguiment del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l’empresa Ecoemves i Ecovidrio per a la gestió de les recollides selectives de paper i cartró, envasos i vidre.

 • Ponència mediambiental

  La funció de la Ponència Mediambiental consisteix a tramitar i redactar els informes de les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, que es vulguin dur a terme a la comarca de les Garrigues.

  A més a més, la Ponència també s’ocupa de l’assessorament tècnic i administratiu necessari per a la tramitació per part dels ajuntaments de la resta d’activitats classificades en altres annexos.

  Finalment, organitza periòdicament diferents cursos i jornades dintre de l’àmbit mediambiental.

 • Estalvi energètic

  Segons el conveni que el Consell Comarcal de les Garrigues té signat amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Àrea d’Estalvi Energètic del Consell és l’encarregada d’assessorar els consistoris i els particulars en matèries relacionades amb l’estalvi energètic i l’electrificació rural, tant pel que fa a consultes directes com pel que fa a diverses jornades que es puguin organitzar sobre aquesta matèria.

© Consell Comarcal de les Garrigues