Agricultura

ACTUACIONS

 • Estudi sobre els cultius complementaris

  El Consell disposa d’un estudi acurat sobre l’aplicació de diversos cultius que poden ser complementaris a l’agricultura tradicional de la comarca. L’estudi proposa una relació d’espècies i varietats dins el marc d’una agricultura sostenible a la comarca que poden ser compatibles amb el sòl i la quantitat d’aigua disponible.

  Per tirar endavant el contingut de l’estudi és necessari instrumentar el mecanisme que ha de servir per posar-lo en marxa; per això, s’ha de desenvolupar un pla pilot que ha de contenir, a més, la formació i els instruments de comercialització.

  Un altres estudi realitzat pel Consell Comarcal sobre els bolets i les tòfones pot completar la relació dels cultius complementaris.

 • Pavimentació de pistes

  Des de l’any 1990, el Consell realitza actuacions en les pistes de l’Iryda per tal de millorar la infraestructura viària de la comarca i garantir una millor i ràpida comunicació entre els municipis. Fins a la data a la comarca hi ha 106,1 km de pista pavimentats, dels quals el Consell n’ha pavimentat 70,42 km, i ha participat econòmicament en la pavimentació realitzada per altres administracions, amb una inversió total de 2.046.194,36 €.

 • Altres actuacions

  El Consell és al costat de totes les iniciatives proposades pels ajuntaments, grups polítics i sindicats que s’emprenguin per potenciar el sector i que ajudin al seu desenvolupament , tant en temes de reg, com ara el del canal Segarra-Garrigues i l’ampliació del reg del Garrigues Sud, com en línies d’ajuts per als diferents cultius, així com de qualsevol tema que impliqui actuacions en el sector que ajudin a resoldre la seva problemática.

© Consell Comarcal de les Garrigues