Banc de Terres de les Garrigues

Banc de Terres de les Garrigues

PRESENTACIÓ

El Banc de Terres de les Garrigues és un dels projectes inclosos al Pla Estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025.  

És un projecte que es creà tenint en compte el progressiu envelliment del sector primari, les reticències dels propietaris a l’arrendament alimenten el risc d’abandonament de les terres agràries i la pèrdua de superfície agrària útil que es preveu en un futur proper. Per altra banda, també hi ha una manca de relleu generacional en les explotacions agràries de la comarca i del sector en general. Davant aquesta realitat, el Banc de Terres de les Garrigues pretén contribuir a reduir aquest risc. En aquest sentit, és important que les institucions presents al territori, coneixedores de la realitat del sector agrari, prenguin una actitud activa per donar impuls a aquesta a iniciativa. Així, el Consell Comarcal de Les Garrigues, juntament amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural present al territori, prendran les mesures necessàries per  a que es puguin desenvolupar els objectius marcats.

L’objectiu general d’un banc de terres és  posar en contacte demandants i oferents de finques agrícoles. En el cas del Banc de Terres de les Garrigues, es volen abordar objectius  més concrets, acotant principalment la part de demandants, dins el marc de les explotacions agràries de la comarca.  A més de promoure la recuperació de terres abandonades i el relleu de les terres en actiu, fomentar els acords entre propietaris i demandants de terra que compleixin amb els criteris del model agrari del Banc de Terres de les Garrigues, esdevenir un servei d’intermediació públic i gratuït dels acords entre propietaris i demandants de terra, acompanyar i/o derivar als usuaris en els projectes d’emprenedoria, de recuperació i de reconversió de finques en el sector primari i dinamitzar la circulació d’informació, recursos i serveis agraris entre els usuaris del Banc de Terres.

Els objectius específics d’aquest Reglament ordenats per ordre d’importància són:

1. Afavorir el relleu generacional. Aquest objectiu és necessari per a la viabilitat del sector i per al desenvolupament equilibrat de l’entorn rural, considerant les funcions econòmiques, socials i ambientals que l’activitat agrària proporciona al conjunt de la ciutadania.

2. Ajudar a complementar la productivitat a les explotacions agràries. Dirigit a totes aquelles explotacions que necessitin d’un millor dimensionament de la seva base territorial.

3. Desenvolupament d’activitats agràries no professionals. Com ara oci agrari, activitats a temps parcial, etc.

REGLAMENT

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

 

© Consell Comarcal de les Garrigues