El Soleràs

Visites d’interès

Església

L'església parroquial, dedicada a la verge de l'Assumpció, és una construcció neoclàssica de tres naus, façana barroca, ben ornamentada i campanar de torre vuitavat, amb un retaule de Ramon Borràs.
Els seus 10 altars laterals així com l’altar major es van reconstruir completament amb donacions del poble després de la Guerra Civil.
També guarda les imatges d'un Crist crucificat, un Jesús portant la creu i un Sant Sepulcre, que es treuen en processó per Setmana Santa.

Cooperativa del Camp

L’edifici de la Cooperativa (“el Sindicat”) és una construcció modernista del 1920, obra de l’arquitecte català Cèsar Martinell, on en plena campanya de la recollida de l’oliva es pot veure tot el procés de molturació en fred. La visita és molt interessant.

Santuaris

Davant mateix del poble i visible des de qualsevol lloc i ha la zona anomenada els Esplans, un lloc d'esbarjo amb vista panoràmica del poble i de tota la plana de Lleida. Allí hi ha tres ermites: la més antiga és la de l’Immaculat Cor de Maria, aixecada amb donacions i treballs de tots els vilatans el 1954; la segona és una rèplica de la gruta de Lourdes feta el 1988, i la tercera ermita és la de la verge de Montserrat, del 1993. Paga la pena fer-hi una parada i tenir-hi uns moments de descans.

© Consell Comarcal de les Garrigues