Oficina Tècnica

Responsable
Jordi Prats, arquitecte tècnic.

Personal
2 arquitectes
1 enginyer
1 arquitecte tècnic

El Consell Comarcal va crear, ja des dels seus inicis, una oficina tècnica de suport als ajuntaments de la comarca.

SERVEIS QUE OFEREIX

  • Assessorament tècnic i urbanístic als ajuntaments de la comarca. 
  • Redacció de projectes i memòries valorades.
  • Direcció d’obres.
  • Redacció de figures de planejament urbanístic.
  • Fiscalització tècnica d’obres incloses en plans d’obres.
  • Informar activitats que estan sotmeses al règim de comunicació (Annex III).
  • Redacció de plans de protecció civil.
  • Inspecció i controls periòdics de les instal·lacions juvenils de la comarca.

El Consell Comarcal i la Diputació de Lleida signen anualment un conveni de col·laboració en matèria de cooperació i assistència municipal, per al finançament del Servei de cooperació i d’assistència als municipis.
Per a l’any 2018, d’acord amb el conveni, la dotació econòmica que aporta la Diputació de Lleida en concepte de subvenció per aquest servei serà de 150.725 euros.

© Consell Comarcal de les Garrigues