Els Omellons

Festes i esdeveniments

Festa de Sant Sebastià

Diumenge abans o després de Sant Sebastià (20 de gener).

Festa Major

Diumenge més proper al Sant Miquel (29 de setembre).

© Consell Comarcal de les Garrigues