Observatori socioeconòmic de les Garrigues

Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’AFECTACIÓ A LES GARRIGUES


Baixa la diagnosi

Atur i demandants d’ocupació

La taxa d’atur el setembre de 2020 es situava a la comarca de les Garrigues en 9,78%, un 4,2% més alta que el trimestre anterior i 31,5% més alta que el setembre de 2019. L’octubre, l’atur seguia augmentant i pujava fins a 849 persones, superant les 806 persones aturades que s’havien registrat el mes de maig. Tanmateix aquesta dada queda encara lluny de la taxa d’atur registrada a la comarca durant la darrera crisi econòmica: el 2013 es va registrar una taxa d’atur de 14,6%. Si es compara amb el conjunt de Catalunya, on la taxa d’atur el setembre era del 13,12% confirmem que la comarca parteix d’uns valors dels indicadors del mercat de treball millors que els del conjunt català, tal i com ha estat durant els últims anys, tal i com mostra la gràfica següent

Evolució de la taxa d’atur a les Garrigues i Catalunya.

Pel que fa als demandants d’ocupació s’observa un augment molt important entre el mes d’abril i maig. Des de llavors els demandants han seguit pujant de forma més moderada però sostinguda fins arribar als 1.971 demandants d’ocupació del passat mes d’octubre, 1.076 persones més que un any enrere i 49 més que durant el mes de setembre. Resta per veure quina proporció d’aquests demandants d’ocupació, ara mateix molts en situació d’ERTO, acaben passant a les llistes d’aturats per conèixer així l’impacte final d’aquesta crisi sobre la ocupació a la comarca.

Evolució de les persones a l’atur i els demandants d’ocupació a la comarca. A la primera gràfica es mostra l’evolució en els darrers anys i a la segona l’evolució durant el 2020 i fins al setembre del 2021.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”

© Consell Comarcal de les Garrigues