Selecció de personal tècnic, personal laboral temporal, “Suport a l’Ocupació Juvenil” (SOC-SUPORT JUVENIL)

Procediment de selecció per a proveir en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs, un lloc de tècnic/a de suport a l’ocupació juvenil, i creació de borsa de treball.

Anunci BOP

ANNEX 1 Sol. Participació

© Consell Comarcal de les Garrigues