SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A, GRUP B, PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA TEMPORAL “DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL PORTA A PORTA A LES GARRIGUES”, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES

© Consell Comarcal de les Garrigues