La Comarca

Les pintures rupestres i les tombes del Saladar

1,8 km
0 km. La ruta comença al camí de l'Albagés.

0,5 km. Arribareu a les pintures rupestres. Continueu pel mateix camí per anar a les tombes.

1,8 km. A mà dreta, a baix, veureu una casa.

1,85 km. A mà esquerra veureu unes roques que han anat caient quasi fins al camí. A sobre d'aquestes roques grans hi ha un pi. Allí trobareu les tombes.

Per trobar el lloc exacte us pot servir de referència que a uns 50 metres d'aquestes roques hi ha una cabana amb uns pins al costat mateix del camí.

Horari per veure les pintures:

Horaris de l'1 de setembre al 30 de juny
De dijous a dissabte 10.00 a 13.00 h (+ 30’) i de 15.00 a 17.00 h (+30’)
Diumenges i festius 10.00 a 14.30 h (+30’)

Horaris de l'1 de juliol al 31 d'agost
De dimarts a diumenge
10.00 a 13.00 h (+30’) i de 15.00 a 18.00 h (+30’)

Per a més informació al telèfon 672 445 990 o al correu electrònic
reservescogul.acdpc@gencat.cat

© Consell Comarcal de les Garrigues