La Comarca

Ermita de la mare de Déu de Montserrat

1,2 km
0 km. La ruta comença al final del passeig de Moragues. Situeu-vos mirant els baldadors i tireu cap a l'esquerra. Després del recinte dels baldadors tireu a mà dreta.

0,2 km. Veureu la coopoerativa de fruita a mà esquerra; heu de continuar recte pel camí per on veniu.

0,7 km. Trobareu un camí que va a mà dreta; seguiu-lo.

1,2 km. Arribareu a l'Ermita.

© Consell Comarcal de les Garrigues