La Comarca

Centre de Natura i Fauna Vimferri

Museus i visites d'interès
Juneda
669 701 780
669 701 780
www.lamanreana.com/vimferri
Es tracta d'un centre que recull els animals irrecuperables dels diversos centres de fauna de Catalunya. Així doncs, hi podeu trobar tota classe de mamífers (daines, guineus, cérvoles, senglars, genetes...), ocells rapinyaires (mussols, àguiles, voltors, corbs, falcons...) i rèptils com la tortuga mediterrània.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues