Sant Jordi: Venda de llibres i roses

L’Espluga Calba
25-04-2021

Plaça del Castell a les 11 h

© Consell Comarcal de les Garrigues