Matança del Porc

L’Espluga Calba
26-03-2022

© Consell Comarcal de les Garrigues