Matança del Porc i Carnestoltes

Puiggròs
26-02-2023

Preparació del dinar a partir de les 9 h

Dinar popular

Festa de Casnestoltes amb Albert Show a les 18 h

 

© Consell Comarcal de les Garrigues