Activitats d’estiu: Memorial Slot Josep Carré Racero

Vinaixa
14-08-2022

Ctra. de Lleida 31  a les 10.30 h

Programa estiu

© Consell Comarcal de les Garrigues