XARXA COMARCAL DE REFUGIS CLIMÀTICS DE LES GARRIGUES

ACTUACIÓ PER MITIGAR ELS EFECTES SOBRE LA SALUT DE LES PERSONES EN ONADES DE CALOR

En una primera fase es preveu que es desenvolupin actuacions de rehabilitació energètica d’equipaments que puguin acollir a col·lectius vulnerables en cas d’onades de calor.
S’han acordat uns condicionants tècnics i protocols específics per tal de ser declarats com a Refugis Climàtics i entrar en funcionament.
Es duran a terme actuacions de seguiment d’indicadors i assessorament a ciutadania en matèria d’energia.
Actualment es disposa de l’equip impulsor format per 21 ajuntaments i el Consell Comarcal de les Garrigues i un total de 27 equipaments potencials. Es preveu que s’hi puguin sumar altres iniciatives públiques o privades.

© Consell Comarcal de les Garrigues