SELECCIÓ TREBALLADOR/A SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL

Bases i convocatòria que regulen el procés de selecció per cobrir d’una plaça de treballador/a social en règim de personal laboral fix i per la constitució d’una borsa de treball.

Anunci BOP

Sol. Participació

 

 

 

© Consell Comarcal de les Garrigues