Procés de selecció d’un/a Tècnic/a de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica

Convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal funcionari interí per programes, mitjançant concurs, una plaça de  tècnic/a de l’Oficina de transició energètica del Consell Comarcal de les Garrigues, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2.

© Consell Comarcal de les Garrigues