CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER A PROVEÏR VACANTS I SUBSTITUCIONS EN LES PLACES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES, COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ.

© Consell Comarcal de les Garrigues