Procés de selecció d’un/a tècnic/a en desenvolupament rural, amb caràcter laboral temporal, per desenvolupar el projecte experimental i innovador “Noves oportunitats sostenibles i digitals per generar activitat econòmica i ocupació a les Garrigues”.

Convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs,  d’un/a tècnic/a en desenvolupament rural, amb caràcter laboral temporal, per desenvolupar el projecte experimental i innovador “Noves oportunitats sostenibles i digitals per generar activitat econòmica i ocupació a les Garrigues.

© Consell Comarcal de les Garrigues