Procés de selecció mitjançant concurs d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, amb caràcter laboral temporal, per desenvolupar el projecte “Resiliència i repoblament a les Garrigues”

Convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs,  d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, amb caràcter laboral temporal, per desenvolupar el projecte “Resiliència i repoblament a les Garrigues”.

© Consell Comarcal de les Garrigues