Resultat de les proves de selecció d’una plaça d’administratiu (C1)

Resultats en relació  a la convocatòria per a la provisió en règim de personal funcionari interí, mitjançant concurs un lloc d’administratiu (C1), mitjançant resolució de Presidència núm. 2022/01632, de 2 de juny de 2022.

 

© Consell Comarcal de les Garrigues