Resultat del concurs oposició per a proveir amb caràcter interí una plaça del Servei d’Assistència Tècnica (SAT)

© Consell Comarcal de les Garrigues