Les Garrigues Guarnides – Les Garrigues en flor 2024

Les Garrigues Guarnides
(Les Garrigues en Flor)
2024

Del 24 de maig al 9 de juny de 2024

8a edició de ‘Les Garrigues Guarnides – Les Garrigues en Flor’ 

El Consell Comarcal de les Garrigues convoca el 8è concurs comarcal per embellir els pobles de les Garrigues, als municipis que han manifestat la voluntat de participar-hi.
Aquest concurs s’emmarca dins del pla estratègic comarcal Les Garrigues fent camí, dins de la campanya per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues, els principals objectius de la qual són:

• Encaminar a posar les bases per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues com un indicador de qualitat de vida per a la població local. Un poble cuidat és un lloc més agradable per viure-hi i transmet una millor imatge envers els turistes.
• Millorar la imatge dels pobles de les Garrigues com un element d’atracció per a la població i prendre consciència del valor de l’espai públic com un element de qualitat de vida i atractiu turístic.

© Consell Comarcal de les Garrigues