Les Garrigues Guarnides – Les Garrigues en flor 2023

Les Garrigues Guarnides
(Les Garrigues en Flor)
2023

Del 20 de maig al 4 de juny de 2023

7a edició de ‘Les Garrigues en Flor’, enguany “Les Garrigues Guarnides” 

Aquest concurs, que fins ara s’anomenava Les Garrigues en Flor, enguany l’hem modificat a causa de la situació de sequera fomentem la decoració alternativa a la planta i flor natural  i per això s’anomena Les Garrigues Guarnides.

El Consell Comarcal de les Garrigues convoca el 7è concurs comarcal per embellir els pobles de les Garrigues, als municipis que han manifestat la voluntat de participar-hi.
Aquest concurs s’emmarca dins del pla estratègic comarcal Les Garrigues fent camí, dins de la campanya per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues, els principals objectius de la qual són:

• Encaminar a posar les bases per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues com un indicador de qualitat de vida per a la població local. Un poble cuidat és un lloc més agradable per viure-hi i transmet una millor imatge envers els turistes.
• Millorar la imatge dels pobles de les Garrigues com un element d’atracció per a la població i prendre consciència del valor de l’espai públic com un element de qualitat de vida i atractiu turístic.


Consulta les bases aquí


Inscripcions al concurs


Enviament fotografies

© Consell Comarcal de les Garrigues