Les Garrigues des de l’aire. 2n Concurs d’Instagram

El Consell Comarcal de les Garrigues (@turismelesgarrigues) convoca la segona edició del “Concurs fotogràfic les Garrigues des de l’aire”.

L’objectiu del concurs és obtenir un fons fotogràfic aeri de la nostra comarca i fomentar la participació de la ciutadania.

La finalitat és difondre la comarca a vista d’ocell i promocionar-la a nivell cultural, turístic i paisatgístic.

© Consell Comarcal de les Garrigues