RESULTATS CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS

Resultats de la convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs oposició, una plaça de diplomat/da o graduat/da en Treball Social, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2, de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Publicació_Anunci resultat procediment i proposta de contractació plaça TS

 

© Consell Comarcal de les Garrigues