CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS

Convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs oposició, una plaça de diplomat/da o graduat/da en Treball Social, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2, de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Anunci convocatòria

Full sol·licitud

 

 

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues