CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA C1 DE FUNCIONARI INTERÍ

Convocatòria del procediment de selecció per a proveir en règim de personal funcionari interí, mitjançant concurs un lloc d’administratiu/va (C1) per al desenvolupament del programa de “suport a les àrees de Secretaria Intervenció per la gestió de Fons Europeus” i creació de borsa de treball, per tal de cobrir les substitucions d’aquest Programa. 

Anunci convocatòria C1 BOP

Full sol·licitud

 

 

© Consell Comarcal de les Garrigues