CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, MITJANÇANT CONCURS, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A, PER A DESENVOLUPAR EL PROGRAMA TEMPORAL “TÈCNIC/A SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) EN MATÈRIA LGBTI I SUPORT A L’ÀREA D’IGUALTAT”, I PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

© Consell Comarcal de les Garrigues