CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS, UNA PLAÇA D’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL). PROJECTE“CADENA DE VALOR DE L’OLI DE LES GARRIGUES”

© Consell Comarcal de les Garrigues