CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT DE BANC DE TERRES DE LES GARRIGUES

L’objectiu general d’un banc de terres és posar en contacte demandants i oferents de finques agrícoles. El Consell Comarcal de les Garrigues pretén dur a terme un projecte d’aquest tipus amb objectius més concrets, i per aquest motiu està elaborant un nou Reglament del Banc de Terres de Les Garrigues.

Previ a l’elaboració d’aquest reglament, es realitza una consulta pública per copsar l’opinió de totes les persones i entitats de la comarca de Les Garrigues. Es dona així compliment al que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el següent enllaç es pot consultar l’esborrany d’elaboració del Reglament del Banc de Terres de les Garrigues.

Totes les persones que vulguin fer la seva aportació al futur Reglament poden enviar els seus suggeriments mitjançant instància genèrica  fins el dia 30 d’agost, indicant al camp Exposo: “En referència a la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Reglament de Banc de Terres de Les Garrigues”

© Consell Comarcal de les Garrigues