CLOENDA SEMINARIS D’INNOVACIÓ I CREATIVITAT

En el marc del projecte "La pedra com un recurs territorial generador d’activitat econòmica i ocupació"  el proper dimecres dia 20 de novembre es celebrarà al municipi de Vinaixa l’acte de cloenda de les tutories realitzades als emprenedors i empresaris que volen tirar endavant o reorientar negocis dels sectors econòmics vinculats amb la pedra. El mes de juliol passat, es van realitzar els seminaris d’innovació i creativitat per a nous models de negoci relacionats amb el món de la pedra. Dels participants als seminaris en sorgiren propostes de noves activitats econòmiques o reorientacions de negocis ja existents que han estat assessorades individualment per una persona especialitzada. L’acte de Vinaixa ens permetrà visitar una de les empreses assessorades -un allotjament turístic- i les persones empresàries o emprenedores ens explicaran els seus projectes.
Programa

© Consell Comarcal de les Garrigues