EL CONSELL

BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR ADREÇATS A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2020-2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues