Anunci de convocatòria per un Tècnic/a per l’Oficina de Transició Energètica

Per acord de data 30 de maig de 2024, la Junta de Govern del Consell Comarcal de les Garrigues ha aprovat les bases específiques i l’obertura de la convocatòria que han de regir el procediment de selecció per a proveir en règim de personal funcionari interí per programes, mitjançant concurs un lloc de tècnic/a, grup A, subgrup A2, per desenvolupar el programa temporal “Segona fase de treball de l’Oficina Comarcal d’impuls de la de transició energètica”, i creació d’una borsa de treball, per tal de cobrir les substitucions d’aquest Programa.

 

© Consell Comarcal de les Garrigues