EL CONSELL

ALTES AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Les altes al servei de teleassistència que a causa del COVID s’havien reduït només al casos urgents, reprèn la seva activitat amb normalitat. Però per raons de seguretat i de prevenció per fer un alta, l’informe mèdic haurà d’incloure la següent especificitat: si han patit o no símptomes ells o els familiars amb qui hagin tingut contacte o si han patit o no la malaltia els últims 15 dies. Aquesta informació servirà perquè el procediment d’instal·lació es faci seguint les mesures sanitàries concretes en funció de cada cas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues