ALTES AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Les altes al servei de teleassistència que a causa del COVID s’havien reduït només al casos urgents, reprèn la seva activitat amb normalitat. Però per raons de seguretat i de prevenció per fer un alta, l’informe mèdic haurà d’incloure la següent especificitat: si han patit o no símptomes ells o els familiars amb qui hagin tingut contacte o si han patit o no la malaltia els últims 15 dies. Aquesta informació servirà perquè el procediment d’instal·lació es faci seguint les mesures sanitàries concretes en funció de cada cas.

© Consell Comarcal de les Garrigues