ALTES AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Les altes al servei de teleassistència que a causa del COVID s’havien reduït només al casos urgents, reprèn la seva activitat amb normalitat. Però per raons de seguretat i de prevenció per fer un alta, l’informe mèdic haurà d’incloure la següent especificitat: si han patit o no símptomes ells o els familiars amb qui hagin tingut contacte o si han patit o no la malaltia els últims 15 dies. Aquesta informació servirà perquè el procediment d’instal·lació es faci seguint les mesures sanitàries concretes en funció de cada cas.

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues