7a CONVOCATÒRIA AJUTS LEADER

El 25 d’octubre de 2021 es va publicar al DOGC la setena convocatòria d’ajuts Leader corresponents a l’any 2021, destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

El termini per presentar sol·licituds s’inicia el 26/10/2021 i finalitza el 30/11/2021.

Més informació al web https://www.leaderponent.cat/ajuts-leader/

© Consell Comarcal de les Garrigues