5a CONVOCATÒRIA AJUTS LEADER

El 4 de desembre de 2019 es va publicar al DOGC la cinquena convocatòria d’ajuts Leader corresponents a l’any 2019, destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

El termini per presentar sol·licituds s’inicia el 5/12/2019 i finalitza el 15/01/2020.

Més informació al web https://www.leaderponent.cat/ajuts-leader/

© Consell Comarcal de les Garrigues