CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE PROJECTES NORMATIUS

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE PROJECTES NORMATIUS

D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en què es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Les persones interessades que així ho desitgin poden formular suggeriments i aportacions sobre els projectes normatius que es trobin en termini mitjançant instància genèrica, indicant al camp Exposo: “En referència a la Consulta Pública Prèvia del Projecte de nou reglament de…”

 

Consulta Pública Prèvia

Document

Termini

PROJECTE DE NOU REGLAMENT DE BANC DE TERRES DE LES GARRIGUES

EXHAURIT

 

© Consell Comarcal de les Garrigues