ACTUALITZAT (15/02/2023) Butlletí de línies d’ajuts i subvencions públiques

Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que aniran sortint noves ajudes i mesures

RECULL D’AJUTS I MESURES PER A EMPRESES

(15-02-2023) Ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació – Programa Kit Digital

TERMINI: 

Segment I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 treballadors presentació sol·licituds fins 15/03/2023, 11:00 hores.

Segment II. Petites empreses o Microempreses de entre 3 i menys de 10 treballadors, termini obert

Segment III.Petites empreses o Microempreses de entre 0 i menys de 3 treballadors, termini obert


ENTITAT QUE GESTIONA: 
 

Unió Europea – Next Generation EU  – Programa Kit Digital

DESCRIPCIÓ:

El programa Kit Digital és un programa dirigit a pimes i autònoms que t’acompanya en el teu procés de transformació digital mitjançant ajudes econòmiques que et permeten  accedir a un gran catàleg de solucions digitals i agents digitalitzadors que t’ofereixen aquestes serveis. 

Les solucions digitals i l’ajut per a cadascuna són les següents: 

1.- BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA fins a 4.000€

2.- CIBERSEGURETAT fins a 6.000€

3.- COMERÇ ELECTRÒNIC fins a 2.000€

4.- COMUNICACIONS SEGURES fins a 6.000€

5.- FACTURA ELECTRÒNICA fins a 2.000€

6.- GESTIÓ DE CLIENTS fins a 4.000€

7.-GESTIÓ DE PROCESOS fins a 6.000€

8.- GESTIÓ DE XARXES SOCIALS fins a 2.500€

9.- MARKETPLACE fins a 2.000€

10.- PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET fins a 2.000€

11.- SERVEIS I EINES D’OFICINA VIRTUAL fins a 12.000€

12.- LLOC WEB I PRESÈNCIA BÀSICA A INTERNET fins a 2.000€

Un cop acceptada la sol.licitud, hi ha un plaç de 6 mesos per tal de contractar la solució demanada amb l’agent digitalitzador.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(21-10-2021) Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

TERMINI: 

El termini per presentar la sol·licitud és del 20 de juliol al 31 de desembre de 2021, ambdós inclosos


ENTITAT QUE GESTIONA: 
 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sub-direcció General d’Infraestructures Rurals, Sub-direcció General de Planificació Rural

DESCRIPCIÓ:

L’objecte del programa d’ajudes és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d’actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, i que contribueixin a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(21-10-2021) Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci 2021

TERMINI: 

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021.


ENTITAT QUE GESTIONA: 
 

Departament d’Empresa i Treball, ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

DESCRIPCIÓ:

Concessió de subvencions destinades a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci. Destinat a les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(13-10-2021) Ajut per transformar digitalment el comerç i la restauració

TERMINI: 

Les persones interessades hauran d’enviar la seva sol·licitud entre l’1 i el 30 de novembre i l’actuació subvencionada s’haurà d’executar en el termini màxim de sis mesos.


ENTITAT QUE GESTIONA: 
 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques

DESCRIPCIÓ:

El consistori borgenc ha aprovat la creació d’aquestes línies d’ajuts que va presentar al mes de maig, que es duu a terme en règim de concurrència no competitiva, i en què les persones beneficiàries podran percebre, com a màxim, el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 1.000 euros per cada actuació, i fins a esgotar el crèdit total, de 15.000 euros.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries d’aquesta subvenció, les persones treballadores autònomes, les microempreses i les petites empreses que vulguin crear una pàgina web, implementar la venda en línia del seu producte, o qualsevol altra iniciativa que tingui relació amb la transformació del negoci en termes digitals

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(14-09-2021) Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

TERMINI: 

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya – ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. Direcció General d’Indústria

DESCRIPCIÓ:

Les subvencions tenen per objectiu contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a la contractació de treballadors/ores i inversions en actius productius. Les diferents línies d’actuació són: 1. Subvencions a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o per continuar l’activitat de centres productius que hagin patit un tancament o deslocalització. 2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat, o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials. 3. Subvencions a projectes d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball. 4. Subvencions a projectes per adquirir empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball. 5. Subvencions a la realització d’anàlisis d’oportunitats empresarials per tal d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(15-07-2021) Ajudes per al desenvolupament de plans de suport per a l’impuls de la innovació en màteria de sostenibilitat.

TERMINI: 

El termini es troba obert i finalitza a les 14:00h del dia 23 de desembre de 2021 o fins a exhaurir pressupost.


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Cambra de Comerç de Lleida

DESCRIPCIÓ:

Els beneficiaris d’aquesta acció són PIMES i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Lleida, que es trobin donades d’alta en el Cens de l’IAE.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(2-06-2021) Subvencions per la reducció dels aforaments en espais escènics i musicals

TERMINI: del 9 de desembre del 2020 al 23 de novembre del 2021

DESCRIPCIÓ:

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(14-05-2021) Servei d’acompanyament per a la segona oportunitat

TERMINI: 2021

DESCRIPCIÓ: Persones físiques no empresàries (particulars) que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent. Professionals i autònoms que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(1-02-2021) Bonificacions de quotes per a les activitats vinculades al sector turístic

TERMINI:Any 2021

DESCRIPCIÓ: S’estableix que les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme o de comerç i hostaleria vinculades al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin l’alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

(21-10-2020) Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

TERMINI: Obert

DESCRIPCIÓ:Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”

© Consell Comarcal de les Garrigues