EL CONSELL

14è Premi Joves investigadors / investigadores

14è premi joves investigadors / investigadores

El Centre d’Estudis de les Garrigues, L’Oficina Jove de les Garrigues i el Consell Comarcal de les Garrigues, amb el suport de la Direcció General de Joventut, convoquen, a través del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut, el 14è Premi Joves Investigadors i Investigadores sobre les Garrigues, amb la voluntat de fomentar la investigació i la recerca a la comarca entre les persones joves i d’aquesta manera donar suport i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica sobre temes directament relacionats amb la comarca de les Garrigues o amb qualsevol dels seus pobles

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues